• Valg av rehabiliteringstilbud 

   Bulut, Reidun Meberg (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-05-15)
   Bakgrunnen for oppgaven er innføring av den nye helsereformen Fritt behandlingsvalg (Prop. 56 L) og formålet er å kunne benytte funnene fra studien til å forstå «kundene» bedre. Som en del av rehabiliteringsbransjen ser ...
  • Validation of a performance model on entrepreneurship based on self-efficacy, personal goal orientation and environment goal orientation using Structural Equation Modeling 

   Figueroa Reyes, Rodrigo (Masteroppgave/UIS-SV-NHS/2013;, Master thesis, 2013-06-14)
   Three are the main contributions that I pretend to provide through this research. First, I will combine four theoretical constructs that, to my knowledge, have not been worked through this way before. I mean that this ...
  • Validation of the mindful coping scale 

   Tharaldsen, Kjersti B.; Bru, Edvin (Journal article; Peer reviewed, 2011-03)
   The aim of this research is to develop and validate a self-report measure of mindfulness and coping, the mindful coping scale (MCS). Dimensions of mindful coping were theoretically deduced from mindfulness theory and ...
  • Valuation of Acta Holding ASA - a financial service firm with negative earnings 

   Amundsen, Linn K. (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   This dissertation is an analysis and valuation of Acta Holding ASA. Acta Holding ASA is a financial service group providing both corporate and household investors with savings and investment solutions and advisory. Financial ...
  • Valuation of Golar LNG 

   Hagen, Rolv Martin (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Golar LNG is a company engaged in the LNG shipping business. The company fleet has grown from 6 vessels in 2001 to today’s fleet of 13 vessels, and a further 13 vessels due to be delivered from Q3 2013. The company is ...
  • Valuation of Inditex S.A. 

   Øgreid, Simen Andre Aarsland; Iversen, Sindre (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   The purpose of this master thesis is to determine the fair value of a share in the Spanish multinational apparel retailer Inditex, compared to the closing market price 15th of March 2017. The equity value will be calculated ...
  • Valuation of Marine Harvest ASA 

   Mccormack, Helene Klungland; Irgens, Linda Maria Stautland (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   I denne masterutredningen foretas en verdsettelse av oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA, for å avdekke om aksjekursen reflekterer riktig verdi av selskapet. Verdsettelsen baseres på fundamental verdsettelse, samt ...
  • Valuation of Norwegian Air Shuttle ASA 

   Nordbø, Christer; Raza, Jabbar (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   The purpose of this thesis is to do a valuation on Norwegian Air Shuttle ASA, and based upon this objective we have formulated the following problem statement: “What is the fair value of Norwegian Air Shuttle ASA as per ...
  • Valuation of Odfjell Well Services 

   Fugelli, Trond; Tveit, Thomas (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06)
   The objective of this valuation thesis is to estimate an enterprise value for Odfjell Well Services (OWS). OWS is a division of Odfjell Drilling (ODL) that went public on the Oslo Stock Exchange in the fall of 2013. OWS ...
  • Valuation of proved vs. probable oil and gas reserves 

   Misund, Bård; Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2017-09)
   Oil and gas reserves are the most important assets of oil and gas companies. A source of confusion for investors in oil companies, is that reserves quantities and values are uncertain estimates. Reserves are typically ...
  • Valuation of SalMar ASA 

   Fongaard, Torjus Syversen; Svanholm, Magnus Larsen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   This thesis examines the fair value per share of SalMar ASA, a Norwegian salmon farming company, at 3rd of May 2017. The analysis has been performed using fundamental and relative valuation methods. Future cash flows are ...
  • Valuation of Siem Offshore 

   Vidnes, Geir (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   The purpose of this thesis is to estimate the intrinsic value of Siem Offshore. The main method is the discounted cash flows approach (DCF). This is complemented by a ratio analysis. The present value calculation gives at ...
  • The value proposition of food delivery apps from the perspective of theory of consumption value 

   Kaur, Puneet; Dhir, Amandeep; Talwar, Shalini; Ghuman, Karminder (Peer reviewed; Journal article, 2021-02)
   Purpose The theory of consumption values (TCV) has successfully explained much consumer choice behavior, but few studies have investigated the values that drive food-delivery application (FDA) use. This study aims to ...
  • Value relevance in the aquaculture industry 

   Zapffe, Haakon (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
   I study which variables are value relevant in the Aquaculture Industry. The first part of the thesis establish that the Residual Income Valuation Model (RIV-model) and Value Relevance field of research is applicable in ...
  • Valutaunion og handel - et nærblikk på Østerrike og eurosonen 

   Geirmo, Lin Foss (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-15)
   Noe av motivasjonen bak introduseringen av euroen var de antatte positive effektene en felles valuta ville ha på handel. En rekke studier har utforsket dette forholdet, og de aller fleste finner bevis for at euroen har ...
  • Variability in staff perceptions of patient safety culture in Norwegian nursing homes — a longitudinal cross-sectional study 

   Cappelen, Kathrine; Harris, Anette; Aase, Karina (Journal article; Peer reviewed, 2018-09)
   Background Patients in nursing homes are at risk of adverse events, representing a highly vulnerable group that is chronically weak and cognitively or physically reduced. To prevent adverse events, knowledge of patient ...
  • Varianter av oppdragelse og av likestilling - et studie av hva noen foreldre med arabisk og muslimsk bakgrunn tenker og beretter om oppdragelse og om likestilling av sønner og døtre i Norge 

   Khorasani, Sandra Dina (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2015;, Master thesis, 2015-06-28)
   BAKGRUNN FOR DENNE STUDIEN: Studiens data er innhentet på bakgrunn av en hypotese om at foreldre med en muslimsk og arabisk bakgrunn kan ha andre forståelser og praktiseringer av likestilling og oppdragelse av sønner og ...
  • Varslingsparadokset 

   Eikemo, Irene Kristin (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017)
   Er varsling om kritikkverdige forhold en sikkerhetsmekanisme eller en trussel mot omdømme? Synet på det avhenger av hvilket fokus organisasjonen har. På den ene siden er petroleumsnæringen avhengig av ansattes vilje til ...
  • "Våg å tenke det verste!" 

   Voster, Hanne Vik (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-06-14)
   Skoleskytinger i utlandet og terroren den 22. juli 2011 har aktualisert behovet for en sivil beredskap i Norge. 22.juli-kommisjonen ser likhetstrekk mellom utviklingen innenfor skoleskyting og den moderne terroren som ...
  • Veien til digital samhandling: Fortellinger fra Konsulentbedrift X 

   Hill, Pernille Amelia (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;, Master thesis, 2020-06-13)
   Formålet til oppgaven er å se nærmere på hvilke faktorer som er avgjørende i implementeringen av digitale samhandlingsplattformer, basert på samtaler med ansatte i Konsulentbedrift X. De tre faktorene tillit, struktur og ...