• Vekstmuligheter for Sparebank 1 SR-bank i midt-Rogaland 

   Skogland, Zornitza (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009;, Master thesis, 2011)
   Formålet med denne oppgaven er å gi svar på spørsmålene om det finnes vekstmuligheter for SpareBank 1 SR-Bank (SR-Bank) i Midt-Rogaland, eventuelt hvor og på hvilken måte kan man utnytte disse mulighetene. Det er benyttet ...
  • Vekstselskaper - en analyse av gaselleselskaper i Rogaland 

   Hansen, Silje; Skei, Charlotte (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06)
   I dag etableres det rekordmange virksomheter i Norge, og etablering av nye virksomheter er svært viktig for et land da det skaper innovasjon og vekst. Vekst kan oppstå både som vekst i antall selskaper og vekst innad i ...
  • Velferdsteknologi i kommunehelsetjenesten 

   Johannessen, Terese (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2016;, Master thesis, 2016-05-25)
   Utvikling av velferdsteknologi er i stor vekst, samtidig som antall eldre med behov for helse- og omsorgstjenester forventes å øke betraktelig. Velferdsteknologi er politisk attraktivt, men det fordrer en ny type relasjon ...
  • Ventilasjon av overvektige pasienter under laparoskopi - en systematisk oversikt 

   Johannessen, Ola Hoel; Kverneland, Anette Gram (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2017;, Master thesis, 2017-04)
   Bakgrunn Overvekt er et økende globalt problem. Kroppens fysiologi forandres ved fedme, som øker risikoen for anestesirelaterte komplikasjoner. Laparoskopiske inngrep innebærer overtrykksventilering, med påfølgende ...
  • Verdens kulturarv : en "kulturarv for alle?" 

   Jårvik, Kristine (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2008, Master thesis, 2008)
   Oppgaven handler om verdens kulturarv – en kulturarv for alle? Problemstillingen er å belyse et grunntema i kulturarvdiskursen som er forholdet mellom fortid, nåtid og identitet. Mitt ønske har vært å belyse hvordan ...
  • Verdier, ledelse og kommunesammenslåing 

   Kristiansen, Therese (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;, Master thesis, 2020-08-31)
   I denne oppgaven, undersøker jeg hva som påvirker kommunale lederes holdning til kommunesammenslåing, og hvor stor betydning verdier, normer har i denne sammenheng. Som teoretisk rammeverk har jeg tatt utgangspunkt i det ...
  • Verdirelevansen av å rapportere biologiske eiendeler til virkelig verdi. En studie av norske lakseoppdrettselskaper 

   Misund, Bård (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Fra 2005 har børsnoterte oppdrettsselskaper regnskapsført levende fisk i sjø til virkelig verdi i henhold til IAS 41. Det kan virke som at oppdrettere har begrenset tiltro til biomassejusteringene til virkelig verdi, ...
  • Verdirelevansen til norsk regnskapsinformasjon i norsk olje- og gassindustrien: E&P og Service selskaper 

   Aslam, Atif M.; Faizullah, Parwize (Master thesis, 2015-06)
   For en investor er regnskapsinformasjon nyttig hvis den er relevant for verdsettelsesformål. Nytteverdi og relevans av regnskapstall måles ved verdirelevansstudier. Ulike empiriske resultater innen verdirelevansstudier har ...
  • Verdivurdering av BW Offshore 

   Kalleberg, Carl-Fredrik; Storebø, Mats (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06)
   Målet med oppgaven var å gjennomføre en verdivurdering av BW Offshore. Problemstillingen var å finne egenkapitalverdien for en privat investor i BW Offshore og deretter komme med en handelsanbefaling på BWO aksjen. For ...
  • Verdivurdering av Det Norske Oljeselskap ASA 

   Osland, Asbjørn; Olsen, Atle (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Målet med denne utredningen er å estimere den underliggende verdien av egenkapitalen til Det Norske Oljeselskap ASA og dermed identifisere mulige avvik fra markedsprisen. På bakgrunn av våre beregninger ønsker vi å gi en ...
  • Verdivurdering av Fred Olsen Energy ASA 

   Mathisen, Jørn (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-05)
   Denne masteroppgaven i studieprogrammet «Executive Master of Business Administration» har som hovedmål å verdsette riggselskapet Fred. Olsen Energy ASA. Verdsettelsen er i hovedsak basert på en fundamental verdsettelse ...
  • Verdivurdering av Hafslund ASA 

   Lerang, Inger Elise (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Denne utredningen presenterer en verdivurdering av aksjene i Hafslund ASA (heretter omtalt som Hafslund), der analysegrunnlaget er offentlig tilgjengelig informasjon. Målsetningen er å sammenligne verdiestimatet mot børskurs ...
  • Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Mak, Gordon Che Kin (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Formålet med denne masterutredningen er å verdsette Norwegian Air Shuttle ASA. På bakgrunn av formålet blir det formulert følgende problemstilling: "Hva er verdien til Norwegian per 31.mars 2014?". Hensikten med problemstillingen ...
  • Verdivurdering av Reach Subsea ASA 

   Tuen, Jenny Kvilhaug (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Verdsettelsen av Reach Subsea er en del av en mastergradsoppgave med formål om å gi en verdi av selskapets egenkapital per 31. desember 2014, for deretter å foreslå en handelsstrategi. For å estimere en pris for Reach ...
  • Verdivurdering av Rocksource ASA 

   Skjørestad, Thomas (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   Masteroppgaven tar for seg verdivurdering av Rocksource ASA som er et Norskbasert lete og utviklingsselskap. Basert på tre forskjellige verdsettelsesteknikker avdekker jeg om dagens aksjekurs reflekterer riktig verdi av ...
  • Verdivurdering av Songa Offshore SE 

   Samuelsen, Daniel Anthony; Tunge, Stian (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2011;, Master thesis, 2012)
   I denne masterutredningen blir det foretatt en verdsettelse av Songa Offshore SE. Tidspunktet for verdsettelsen er 31.12.2011. Første del av utredningen vil bestå av en gjennomgang av teori, som vil bli anvendt senere i ...
  • Verdsettelse av Bakkafrost ASA 

   Mæland, Rune Hopsdal; Skimmeland, Eirik Wathne (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-08)
   Hensikten med denne masterutredelsen er å verdsette det færøyske lakseoppdrettsselskapet Bakkafrost ASA den 31.03.2016. Det estimeres en aksjeverdi som sammenlignes mot aksjeprisen i markedet, og på bakgrunn av den presenteres ...
  • Verdsettelse av Bjelland AS 

   Asbjørnsen, Jan Erik; Zachariassen, Andreas Alm (Master thesis, 2015-06-15)
   Formålet med oppgaven er å estimere verdien til Bjelland AS. Verdiestimatet skal være representativt for hva en kunne oppnådd ved et eventuelt salg. Vi begynner med å presentere selskapet og bransjen. Deretter tar vi en ...
  • Verdsettelse av Farstad Shipping ASA 

   Diaz, Mauricio (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne masterutredningen har som tema analyse og verdsettelse av Farstad Shipping ASA. Det er valgt å benytte fundamental verdsettelse som er supplert med en komparativ verdsettelse. Utredningen er basert på offentlig ...
  • Verdsettelse av Havila Shipping ASA 

   Fiskerstrand, Andreas (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Oppgavens tema har vært å foreta en verdivurdering av rederiselskapet Havila Shipping ASA. Selve problemstilling for utredningen var å komme frem til en estimert egenkapitalverdi, for så kunne komme med en handelsanbefaling ...