• Nært på menneske med kameraet 

      Ebbesvik, Hilde Anette (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-05)
      Denne oppgåva tar føre seg å prøva å finna ut korleis dokumentaristar kan jobba for å koma nært på karakterar og samstundes påverka situasjonane i minst mogleg grad. Ved hjelp av dyktige informantar og eigne erfaringar frå ...