• Gass i Tanzania - Velsignelse eller forbannelse? 

      Eriksson, Torstein; Idsø, Maren (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-09)
      Formålet med masteroppgaven er å se på hvordan Tanzania best kan realisere og forvalte gassfunnene. Problemstillingen besvares gjennom en analyse av forventet lønnsomhet av et planlagt LNG-prosjekt basert på ulike ...