• Direkte medvirkning i teknologiske endringsprosesser 

      Landråk, Ingrid Elisabeth (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
      Formål og problemstilling Oppgaven har som formål å diskutere hvordan organisasjoner kan legge til rette for direkte medvirkning i teknologiske endringsprosesser. For å kunne si noe om dette ble det gjennomført en ...