• Verdsettelse av Kid ASA 

      Langeland, Charlotte (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-13)
      I denne avhandlingen er det utført en verdsettelse av tekstil- og interiørkjeden Kid ASA, med det formål å komme med et verdiestimat på egenkapitalen. Verdivurderingen er estimert ved bruk av kontantstrømmetoden, med ...