Now showing items 217-236 of 418

  • Maksimalt utbytte etter asl. § 8-1 

   Østensen, Svend Harald (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009, Master thesis, 2009)
  • Mapping the inbound logistics of the refineries & terminals (plants) onshore at StatoilHydro, identify main problems and issues and suggest quick wins and possible solutions 

   Julien, Ane Sofie (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009;, Master thesis, 2011)
   The aim of this paper is to identify main problems and issues in the supply chain of the inbound logistics at StatoilHydro’s onshore plants. The identification will be based on a mapping of the chain, where value added ...
  • Markedsreguleringens formål og påvirkning på norsk landbruksøkonomi 

   Aastvedt, Eivind (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-12)
   Formålet med oppgaven har vært å gi en sterkere og klarere forståelse av de effektene og den påvirkningen som markedsreguleringen har på landbruket. Skal man kunne forsvare markedsregulering i en økonomi, bør det ligge ...
  • Markedsstyring i offentlige forvaltningsorganisasjoner - kan markedskommunikasjon forbedres? 

   Øvstebø, Jannike (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Denne oppgaven tar for seg problemstillingen Markedsstyring i offentlige forvaltningsorganisasjoner - kan markedskommunikasjon forbedres? Markedsstyring er et system som er laget for at ledere skal kunne pådrive og fatte ...
  • Market analysis and entry mode choice for subsurface consultancy into Brazil 

   Haugvaldstad, Eilin (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-05-15)
   The Norwegian oil and gas market is slowing down and companies have to look for new ways to grow in alternative markets locally or go abroad. This is the situation for First Geo (Formerly Aker Geo). The company has been ...
  • Market Efficiency in the Crude Oil Futures Market - an Empirical Study after the Shale Oil Revolution 

   Lade, Ragne Myrhol (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
   This thesis has studied efficiency in the crude oil futures market for WTI and the Brent Blend for a period including the “shale oil revolution”. The main objective was to provide new information by investigating a period ...
  • Mål og mening ? : en studie av strategikommunikasjon og kommunikasjonsklima. 

   Haga, Oddveig M. (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2008, Master thesis, 2008)
   Enhver virksomhet bør ha en klar strategi for hvordan den skal differensiere seg fra konkurrentene. Bedrifter har ofte dette på plass, i hvert fall på papiret. Men skal strategien føre til økt verdiskapning må den settes ...
  • MBA-kandidaten som endringsagent : bidrar videreutdanningsstudenten til innovasjon og nyskaping? 

   Reistad, Tone; Tufte, Gro (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2010;, Master thesis, 2010)
   Et overordnet formål med oppgaven har vært å belyse i hvilken grad etter- og videreutdanning bidrar til nyskaping og vekst. Utgangspunktet for å søke mer kunnskap om problemfeltet var Sortingsmelding nr 44, 2008-2009, ...
  • Measuring and evaluating financial risk exposure for energy companies 

   Opofte, Sonja (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009, Master thesis, 2009)
   Over the last decades, the energy industry has been exposed to significant changes within the world marked. The intention of this thesis has therefore been to measure and evaluate financial risk exposure for energy ...
  • Men hva med de som sitter igjen? - En studie av nedbemanningens påvirkning på arbeidsmiljøet i oljebransjen 

   Undseth, Heidi Kathrine; Losnegård, Sygni Hansen (Master thesis, 2016-06)
   Denne oppgaven handler om hvordan nedbemanningene i oljebransjen påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet i bedriftene. For å begrense oppgaven har vi valgt å ta for oss fire ulike elementer i det psykososiale arbeidsmiljøet; ...
  • Mikroøkonomiske effekter av konjunkturnedgang 

   Myhre, Bertine Løvdal (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009, Master thesis, 2009)
   Denne oppgaven er et forsøk på å avdekke, med utgangspunkt i den aktuelle finanskrisa, om hvorvidt, og i tilfelle hvordan konsumentatferd blant norske forbrukere endres når man har en økonomisk nedkonjunktur eller ...
  • MINDSET, EDUCATION AND INCOME. Predictors of a growth mindset. 

   Rydland, Elisabeth Therese Wagbo; Reppen, Linda Victoria Faye (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   Mindset is your beliefs about abilities, intelligence, personality and other fundamental qualities. In this thesis we explore the research question: “what are important predictors of a growth mindset?” Finding these ...
  • Mitt valg, min beslutning! 

   Hagen, Gunnhild Marie (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-05-09)
   Som mor til to ungdommer og som lærer i den videregående skolen har jeg ved hjelp av denne oppgaven prøvd å forstå hvordan ungdom fatter sin beslutning om videre skolevalg fra grunnskolen og over i videregående skole. Når ...
  • Modell for analyse av IT risiko i bank 

   Thorkildsen, Annelin (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013-06-17)
   IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) har forandret risikobildet for finansielle institusjoner dramatisk, fra å behandle kontanter over skranke til elektronisk overføring av penger via smarttelefoner. Utviklingen ...
  • Modellering for analyse av høyfrekvente operasjonelle tap i bank 

   Vormeland, Hilde Brattebø (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   Økende fokus på operasjonell risiko har preget bank- og finanssektoren de siste 20 årene, spesielt etter innføringen av Basel II regelverket i 2007. Dette innebærer at bankene er pålagt å holde regulatorisk kapital for ...
  • Momentum på Oslo Børs - en analyse av momentumeffekten før og etter finanskrisen 

   Reiersrud, Camilla (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Denne avhandlingen tar utgangspunkt i Jegadeesh og Titman’s (1993) analyse av det amerikanske aksjemarkedet. Deres resultater viser at aksjer har en tendens til å korrelere på mellomlang sikt. Det vil si at aksjer som har ...
  • Money demand and quality of institutions 

   Skaar, Morten Rossland; Torp, Kim Andre Brynthe (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   We study which variables can explain the demand for cash across countries. Our study is based on 11 years of data for 45 countries ranging from low income to high income. As expected, we find that GDP per capita is positively ...
  • Mutual Fund Performance in Norway and its Effect on Investor Capital Allocation 

   Børsheim, Erik; Eilertsen, Bjørn Eirik Brask (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Using a survivorship bias–free dataset, we investigate the performance of Norwegian mutual funds in the period 2000–2015, and its effect on investor capital allocation to mutual funds. We evaluate the performance of the ...
  • Myopic loss aversion and the equity premium puzzle 

   Heimdal, Jon Kristian (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Two concepts from behavioural economics, loss aversion and mental accounting, have been combined to give a theoretical explanation of the equity premium puzzle. Most of the recent experimental results support the theory, ...
  • Nedbemanning of survivor syndrome - En casestudie av Aker Solutions 

   Sirevåg, Morten (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-05-20)
   Bakgrunnen for denne masteroppgaven har vært å se på hvordan ansatte som er igjen i en bedrift blir påvirket av at kollegaer mister jobben. Gjennom samarbeid med Aker Solutions er det sett på om de overlevende blir rammet ...