• Sammenheng mellom tankrater og aksjekurs på tankrederier 

   Hove, Irene Roaldsen; Andresen, Vibeke Imenes (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Denne oppgaven undersøker hvilken effekt en endring i tankrater vil ha på aksjekursen til tankrederier. Vi har tatt utgangspunkt i selskapene Frontline Ltd og Teekay Corporation. Tidsperioden som undersøkes er på 10 år ...
  • Sammenhengen mellom spot- og forwardpriser i gassmarkedet - en empirisk studie av Title Transfer Facility og Zeebrugge 

   Alsvik, Øyvind; Strand, Kari Barkved (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-12)
   This master thesis studies the relationship between spot and forward prices in the European natural gas market. This is done by analyzing spot and forward prices from two large hubs in Continental Europe; namely Title ...
  • Sannsynlige olje- og gassreserver : har de betydning for selskapers markedsverdi? 

   Svensen-Sandberg, Vanja A. (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009, Master thesis, 2009)
   Olje- og gassindustrien har vært gjenstand for mye forskning når det gjelder hvilke faktorer som påvirker selskapenes markedsverdi. Tidligere undersøkelser har kommet frem til ulike variabler, gjerne avhengig av metode ...
  • SAS - bærekraftig? 

   Klausen, Henning (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   SAS konsernet har de siste årene ikke greid å oppnå den lønnsomheten som har vært nødvendig for å nedbetale de forestående avdragene på gjeldsforpliktelsene. Store underskudd har ført til en negativ spiral der ny gjeld og ...
  • Scenario analysis; what will be the consequenses for the norwegian society if a norwegian financial institution goes bankrupt? 

   Langeland, Stig (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   Denne oppgaven er en scenarioanalyse av konsekvensene for det norske samfunnet dersom en stor norsk finansinstitusjon går konkurs. Analysen er foretatt på bakgrunn av scenarioet om at en stor norsk bank går konkurs, og ...
  • Selskapers lokalisering i Stavanger-regionen 

   Steinsholm, Simen; Navestad, Espen Andreas (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   Bransjestrukturen i Stavanger-regionen er sterkt preget av oljebransjen og utvinning står for en stor andel av verdiskapningen i regionen. Med den reduserte oljeprisen står derfor Stavanger-regionen ovenfor en utfordring. ...
  • Service Recovery 

   Christensen, Linn Cecilie; Christensen, Tilde Asphaug (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   Denne masteroppgaven utforsker problemstillingen Service recovery – hvordan kan kundeklageprosessen forbedres? Service recovery er alle handlinger en leverandør utfører for å respondere og behandle en klage. Forfatterne ...
  • Shale oil and OPEC. Has the rise of shale weakened OPECs market power in the short and long run? 

   Baardsen, Judith Beate (Master thesis, 2017-06)
   Since 2014, the world have experienced a different world in terms of oil prices. There has been an oversupply in the market as well as lower demand growth than expected. Especially the rise of shale in the US took analysts ...
  • Sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9 

   Fjermestad, Anders (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter er i dag et aktuelt tema. Både kjølvannet til kredittkrisen i slutten av forrige tiår, samt utgivelse av ny internasjonal regnskapsstandard innen fagområdet bidrar til ...
  • Skoleeiers lederskap for endring: Implementering av IKT som katalysator for skoleutvikling 

   Solheim, Einar; Sudmann, Pamela (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05)
   Denne avhandlingen har som formål å undersøke om skoleeier gjennom sitt lederskap av endring ved implementering av IKT kan bidra til utvikling i skolen. Resultatene kan føre til en utvidet forståelse av skoleeiers rolle ...
  • Social interactions and sickness absence: Family, colleague and neighborhood effects 

   Halvorsen, Gunn (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Social interactions play an important role in economic decision making. In this thesis I examine the effects of social influence on sickness absence. While I study social interaction effects among i) family members, ii) ...
  • Social Ties and Purpose of Work in the Principal-Agent Relationship 

   Winum, Caroline; Willumsen, Christine Helle (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   This paper investigates the effect of strengthening social ties and purpose of work on motivation in the principal-agent relationship. We hypothesise that by building social ties to employees and give them purpose of work, ...
  • Spectator analysis in Norway: The impact of live football broadcasting on stadium attendance 

   Skjæveland, Kristoffer (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   This research paper was conducted to find out more about the determinants of professional sports attendance in Norway, especially whether the increase in live television coverage have had a significant impact on match-day ...
  • Spektakulære Norge: en empirisk studie av tilbakevendende turister 

   Larsen, Julie; Ølberg, Maren (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Formålet med denne studien er å identifisere faktorer som påvirker om internasjonale turister returnerer til Norge og fjord-Norge. Problemstillingen er utformet med utgangspunkt i fenomenet «repeat visitation». Forskning ...
  • Statoil`s exposure to oil price fluctuations: An analysis on investment level and stock price 

   Nåmdal, Synne Meling; Meling, Kristine (Master thesis, 2015-06)
   In this thesis an econometric analysis of Statoil’s investment level and stock return has been performed, with purpose of examine the affect that fluctuations in the price of crude oil has on these variables. The results ...
  • Step based currency trade - Can automated currency trade in predefined step pattern offer additional returns? 

   Fossum, Kjetil; Nygaard, Svein Arve (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05-23)
   Denne utredning forsøker å belyse hvorvidt anvendelse av et handelsmønster basert på såkalte trappetrinn kan gi en merverdi til investor ved en investeringsbeslutning på valuta. Vi adresserer altså ikke om valutahandel ...
  • Sterkere sammen? En analyse av fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassdivisjon 

   Fotland Nilssen, Fredrik; Gunnarson, Høgni Brimheim (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
   Formålet med denne masteroppgaven har vært å analysere fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassdivisjon i 2007. Det nye selskapet skulle skape langsiktig avkastning for sine aksjonærer, og vi vil undersøke i hvilken ...
  • Stock market reactions to dividend announcements: an event study of the Norwegian capital market 

   Strøm, Elisabeth (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   The dividend signaling hypothesis is one of the most prominent theories attempting to explain why firms distribute dividends. This study investigates the Norwegian stock markets reactions to dividend change announcements ...
  • Strategianalyse av omgivelsene til Sykkel AS 

   Kalsås, Aina Sagevik; Pettersen, Cathrine (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2011;, Master thesis, 2011)
   I denne oppgaven ble det gjennomført en strategianalyse av de eksterne omgivelsene til en valgt casebedrift, Sykkel AS. På denne måten kunne man fastsette bedriftens strategiske posisjon, og utarbeide strategiske ...
  • Strategic analysis & fundamental valuation of Solstad Offshore ASA 

   Døsen, Liv Karina; Hovden, Anders Hodder (Master thesis, 2014-06-13)
   This master thesis, in the field of financial economics, is written with the purpose of valuing Solstad Offshore ASA’s equity at 31.12.2012. Solstad’s price per share at 31.12.2012 was NOK 100. The reason why we estimate ...