Now showing items 358-377 of 418

  • Valg av rehabiliteringstilbud 

   Bulut, Reidun Meberg (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-05-15)
   Bakgrunnen for oppgaven er innføring av den nye helsereformen Fritt behandlingsvalg (Prop. 56 L) og formålet er å kunne benytte funnene fra studien til å forstå «kundene» bedre. Som en del av rehabiliteringsbransjen ser ...
  • Valuation of Acta Holding ASA - a financial service firm with negative earnings 

   Amundsen, Linn K. (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   This dissertation is an analysis and valuation of Acta Holding ASA. Acta Holding ASA is a financial service group providing both corporate and household investors with savings and investment solutions and advisory. Financial ...
  • Valuation of Golar LNG 

   Hagen, Rolv Martin (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Golar LNG is a company engaged in the LNG shipping business. The company fleet has grown from 6 vessels in 2001 to today’s fleet of 13 vessels, and a further 13 vessels due to be delivered from Q3 2013. The company is ...
  • Valuation of Inditex S.A. 

   Øgreid, Simen Andre Aarsland; Iversen, Sindre (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   The purpose of this master thesis is to determine the fair value of a share in the Spanish multinational apparel retailer Inditex, compared to the closing market price 15th of March 2017. The equity value will be calculated ...
  • Valuation of Marine Harvest ASA 

   Mccormack, Helene Klungland; Irgens, Linda Maria Stautland (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   I denne masterutredningen foretas en verdsettelse av oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA, for å avdekke om aksjekursen reflekterer riktig verdi av selskapet. Verdsettelsen baseres på fundamental verdsettelse, samt ...
  • Valuation of Norwegian Air Shuttle ASA 

   Nordbø, Christer; Raza, Jabbar (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   The purpose of this thesis is to do a valuation on Norwegian Air Shuttle ASA, and based upon this objective we have formulated the following problem statement: “What is the fair value of Norwegian Air Shuttle ASA as per ...
  • Valuation of Odfjell Well Services 

   Fugelli, Trond; Tveit, Thomas (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06)
   The objective of this valuation thesis is to estimate an enterprise value for Odfjell Well Services (OWS). OWS is a division of Odfjell Drilling (ODL) that went public on the Oslo Stock Exchange in the fall of 2013. OWS ...
  • Valuation of SalMar ASA 

   Fongaard, Torjus Syversen; Svanholm, Magnus Larsen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   This thesis examines the fair value per share of SalMar ASA, a Norwegian salmon farming company, at 3rd of May 2017. The analysis has been performed using fundamental and relative valuation methods. Future cash flows are ...
  • Valuation of Siem Offshore 

   Vidnes, Geir (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   The purpose of this thesis is to estimate the intrinsic value of Siem Offshore. The main method is the discounted cash flows approach (DCF). This is complemented by a ratio analysis. The present value calculation gives at ...
  • Value relevance in the aquaculture industry 

   Zapffe, Haakon (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
   I study which variables are value relevant in the Aquaculture Industry. The first part of the thesis establish that the Residual Income Valuation Model (RIV-model) and Value Relevance field of research is applicable in ...
  • Valutaunion og handel - et nærblikk på Østerrike og eurosonen 

   Geirmo, Lin Foss (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-15)
   Noe av motivasjonen bak introduseringen av euroen var de antatte positive effektene en felles valuta ville ha på handel. En rekke studier har utforsket dette forholdet, og de aller fleste finner bevis for at euroen har ...
  • Vekstmuligheter for Sparebank 1 SR-bank i midt-Rogaland 

   Skogland, Zornitza (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2009;, Master thesis, 2011)
   Formålet med denne oppgaven er å gi svar på spørsmålene om det finnes vekstmuligheter for SpareBank 1 SR-Bank (SR-Bank) i Midt-Rogaland, eventuelt hvor og på hvilken måte kan man utnytte disse mulighetene. Det er benyttet ...
  • Vekstselskaper - en analyse av gaselleselskaper i Rogaland 

   Hansen, Silje; Skei, Charlotte (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06)
   I dag etableres det rekordmange virksomheter i Norge, og etablering av nye virksomheter er svært viktig for et land da det skaper innovasjon og vekst. Vekst kan oppstå både som vekst i antall selskaper og vekst innad i ...
  • Verdirelevansen til norsk regnskapsinformasjon i norsk olje- og gassindustrien: E&P og Service selskaper 

   Aslam, Atif M.; Faizullah, Parwize (Master thesis, 2015-06)
   For en investor er regnskapsinformasjon nyttig hvis den er relevant for verdsettelsesformål. Nytteverdi og relevans av regnskapstall måles ved verdirelevansstudier. Ulike empiriske resultater innen verdirelevansstudier har ...
  • Verdivurdering av BW Offshore 

   Kalleberg, Carl-Fredrik; Storebø, Mats (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06)
   Målet med oppgaven var å gjennomføre en verdivurdering av BW Offshore. Problemstillingen var å finne egenkapitalverdien for en privat investor i BW Offshore og deretter komme med en handelsanbefaling på BWO aksjen. For ...
  • Verdivurdering av Det Norske Oljeselskap ASA 

   Osland, Asbjørn; Olsen, Atle (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Målet med denne utredningen er å estimere den underliggende verdien av egenkapitalen til Det Norske Oljeselskap ASA og dermed identifisere mulige avvik fra markedsprisen. På bakgrunn av våre beregninger ønsker vi å gi en ...
  • Verdivurdering av Fred Olsen Energy ASA 

   Mathisen, Jørn (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-05)
   Denne masteroppgaven i studieprogrammet «Executive Master of Business Administration» har som hovedmål å verdsette riggselskapet Fred. Olsen Energy ASA. Verdsettelsen er i hovedsak basert på en fundamental verdsettelse ...
  • Verdivurdering av Hafslund ASA 

   Lerang, Inger Elise (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Denne utredningen presenterer en verdivurdering av aksjene i Hafslund ASA (heretter omtalt som Hafslund), der analysegrunnlaget er offentlig tilgjengelig informasjon. Målsetningen er å sammenligne verdiestimatet mot børskurs ...
  • Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Mak, Gordon Che Kin (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Formålet med denne masterutredningen er å verdsette Norwegian Air Shuttle ASA. På bakgrunn av formålet blir det formulert følgende problemstilling: "Hva er verdien til Norwegian per 31.mars 2014?". Hensikten med problemstillingen ...
  • Verdivurdering av Reach Subsea ASA 

   Tuen, Jenny Kvilhaug (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Verdsettelsen av Reach Subsea er en del av en mastergradsoppgave med formål om å gi en verdi av selskapets egenkapital per 31. desember 2014, for deretter å foreslå en handelsstrategi. For å estimere en pris for Reach ...