• En analyse av effektene av Innovasjon Norges etablerertilskudd 

      Abbas, Syed Faher (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
      På oppdrag fra Innovasjon Norge har det gjennom denne oppgaven blitt forsket på overlevelsesraten for selskap som har mottatt etablerertilskudd fra Innovasjon Norge i tidsperioden 2005-2009. Forskningen har forsøkt å avdekke ...