• Norsk økonomi: Fra særstilling til omstilling 

      Trondsen, Annette; Ailenei, Mara Ioana (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06)
      Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel har bidratt til å gjøre Norge til et av verdens rikeste land. Denne rikdommen har ført til at Norge har blitt mer oljeavhengige i løpet av de 10-15 siste årene. Landet er ...