• Verdsettelse av North Atlantic Drilling Ltd. 

      Beqiri, Arjana; Ajmi, Mona (Master thesis, 2014-06-10)
      I denne masteravhandlingen innen økonomi og administrasjon utfører man en investororientert verdsettelse av boreriggselskapet North Atlantic Drilling Ltd. gjennom fundamental og komparativ analyse. Avhandlingen baseres på ...