Show simple item record

dc.contributor.authorMeling, Bernt Magne
dc.date.accessioned2012-10-31T08:51:29Z
dc.date.available2012-10-31T08:51:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183911
dc.descriptionMaster's thesis in Finance : risk managementno_NO
dc.description.abstractFormålet med oppgaven har vært å få en sterkere og klarere forståelse for markedets hukommelse og hvilken påvirkning markedets hukommelse har for omdømmetap, samt å etablere retningslinjer for håndtering av uønskede hendelser. Gjennom en innholdsanalyse og resultater fra omdømmemålingen RepTrakTM er det blitt sett på følgende problemstilling: ”Hvilken betydning har markedets hukommelse av en uønsket hendelse for påfølgende omdømmetap og hva kan gjøres for å minimalisere omdømmetapet.” Store deler av teorien baserer seg på Fombrun og van Riel sin omdømmeforskning, samt Apeland, Brønn, og Ihlen sitt arbeid innen omdømme og omdømmerisiko i Norge. Generell teori og omdømme trekkes også inn i oppgaven. Analysen av markedets hukommelse er blitt gjort gjennom en kvalitativ og kvantitativ innholdsanalyse hvor media dekningen til den enkelte bedrift og hendelse er blitt kategorisert, tellet og analysert. Markedet er i oppgaven blitt avgrenset til media og respondenter i RepTrakTM sin omdømmemåling. Gjennom analysen kommer det frem at bedrifter som har et sterkt omdømme før en uønsket hendelse kommer raskere tilbake til samme omdømmenivå etter en hendelse. Her vil også håndteringen av hendelsen ha en betydning for hvordan omdømmetapet vil bli. Retningslinjene som blir presentert i diskusjonskapittelet er i stor grad basert på Gilde sin håndtering av E.coli-saken, og teori om omdømme hentet fra Apeland, og Fombrun og van Riel. En korrekt håndtering av en hendelse kan i mange tilfeller være avgjørende for omdømmetapet til bedriften og dermed vil de fremsatte retningslinjene som blir presentert i oppgaven være ett godt verktøy ved en uønsket hendelse.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2012;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectrisikostyringno_NO
dc.subjectomdømmeno_NO
dc.titleOmdømmerisiko - en studie av markedets hukommelseno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber71no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record