• Är protestantismen fideistisk? 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2007)
   I den kristna traditionen har ett flertal uppfattningar intagits gällande förhållandet mellan tro och förnuft. Ulf Jonsson diskuterar några lösningsförslag i sin nyligen utkomna Med tanke på Gud: En introduktion till ...
  • Behövs Gudshypotesen? 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2008)
   I det här föredraget kommer jag att argumentera för att självständiga ting (substanser) framförallt förklaras på två sätt. Å ena sidan förklaras ting i termer av något på grund av vilket de har blivit till (orsaksförklaringar), ...
  • Tro och fornuft 

   Rehnman, Sebastian (Journal article, 2007)
   Förhållandet mellan tro och förnuft diskuteras av Ulf Jonsson i den nyligen utkomna Med tanke på Gud: En introduktion till religionsfilosofin.1 Jens Johansson har i en tidigare recension i Filosofisk tidskrift framlyft ...