• Profesjonalitet, eksistensialisme og relasjonell omsorg 

      Vevatne, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2010)
      Relasjonell omsorg baserer seg på profesjonalitet som utvikles gjennom personlig modning. Eksistensiell teori, som i denne artikkelen baserer seg først og fremst på de Beauvoir og Kierkegaard, hevder at det må til en ...