• Pårørende i psykisk helsearbeid 

      Kjellevold, Alice (Journal article; Peer reviewed, 2008-12)
      I artikkelen er hovedfokus å tydeliggjøre nærmeste pårørendes rett til informasjon og medvirkning i psykisk helsearbeid rettet mot den hun eller han er nærmeste pårørende for. Bakgrunnen for at temaet tas opp er at det ...