Show simple item record

dc.contributor.authorFinsnes, Christine Lindeman
dc.date.accessioned2013-07-04T08:14:05Z
dc.date.available2013-07-04T08:14:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationKonfidensiell til juni 2013no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184194
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractAstma er en av de hyppigste sykdommer i den vestlige verden. Ved astma foreligger det en betennelse (inflammasjon) og forsnevring i nedre luftveier. Vanligvis styres astmabehandlingen etter graden av symptomer, men dette forteller lite om den underliggende grad av astmatisk sykdomsaktivitet. Om ikke inflammasjonen blir undertrykket, kan det føre til sykdomsprogresjon og utvikling av irreversible forandringer. Det eksisterer effektiv medisin for å være optimalt kontrollert, men studier viser at etterlevelsen og astmakontrollen ofte er dårlig, noe som kan føre til redusert livskvalitet. Hensikten med studien var å undersøke graden av astmakontroll, helsestatus og etterlevelse hos astmapasienter samt undersøke hvordan disse faktorer korrelerer med objektive lungefunksjonsparametre. Studien har en kvantitativ tilnærming, og det ble sendt ut spørreskjemaer til 120 unge voksne astmapasienter som tilfredsstilte inklusjonskriteriet. Lungefunksjonstester ble uført før og etter besvarelse av spørreskjemaet. Resultatene viste god astmakontroll og høy skåre på helsestatus, samt at disse samvarierte. Det var også sammenheng mellom astmakontroll og helsestatus og måleparametrene FEV1 og bronkial hyperreaktivitet. Nitrogen oksid i ekshalert luft hadde derimot ingen betydning. Menn hadde bedre astmakontroll og helsestatus enn kvinner. Oppgaven består av to deler, første del er en sammenfatning av studien og diskusjon på bakgrunn av litteratur om brukermedvirkning. Siste del består av en artikkel som er planlagt oversendt til Tidsskrift for Den norske legeforening.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2011;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.subjectastmano_NO
dc.subjectastmakontrollno_NO
dc.subjecthelsestatusno_NO
dc.subjectetterlevelseno_NO
dc.subjectbrukermedvirkningno_NO
dc.titleAstmakontroll, helsestatus og etterlevelse i relasjon til lungefunksjonsparametreno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700no_NO
dc.source.pagenumber74no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record