Show simple item record

dc.contributor.authorLatinovic, Aleksandra
dc.date.accessioned2014-02-06T07:49:00Z
dc.date.issued2013-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184238
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Palliativ omsorg er et relativt nytt begrep i det norske helsevesenet, og det jobbes fortsatt med innføring av god palliativ behandling på norske sykehus. Kreftregisteret opplyser at tallet på pasienter med en kreftdiagnose stiger for hvert år. Dette gjør at behovet for helsepersonell som jobber med pasienter i palliativ fase vil øke. Hensikt: Hensikt med studien er å få mer kunnskap om sykepleierens utfordringer og erfaringer i pleie av pasienter med kreftsykdom i palliativ fase på en kirurgisk avdeling på et norsk sykehus. Metode: En fenomenologisk kvalitativ studie med dybdeintervju. Seks sykepleiere er blitt intervjuet med åpne spørsmål. Forskningsfeltet er kirurgiske avdelinger på et norsk sykehus der sykepleierne ikke har spesialkompetanse eller videreutdanning i kreftomsorg. Analysen har tatt utgangspunkt i Giorgis fenomenologisk analyse. Funn: Under analyseprosessen kom følgende tema fram: Idealet kontra realiteten, Janus ansikt, å være container for den døende pasienten og til sist arbeidsmiljø og kollegastøtte. Konklusjon: Studien har vist at det å pleie pasienter med kort forventet levetid på en kirurgisk avdeling er belastende, og kan i perioder være svært krevende for den profesjonelle sykepleier. For at den profesjonelle sykepleier skal kunne gi verdig pleie til pasienter med kreft, burde den profesjonelle også ivaretas i form av fagligveiledning, refleksjon og debrifing.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2013;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.subjectpalliativ omsorgno_NO
dc.subjectGiorgis fenomenologino_NO
dc.subjecteksistensielle utfordringerno_NO
dc.titlePalliativ sykepleie - en studie av faglige og eksistensielle utfordringer og erfaringer i praksisno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.description.embargo2015-06-15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record