• Betydningen av ekstern kontroll i en selv-regulert maritim næring 

      Heggøy, Camilla; Aae, Joakim (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-06-17)
      Denne oppgaven er et bidrag i diskusjonen rundt selv-regulering og sikkerhetsstyring i den maritime næringen. På 1980 og 1990 tallet skjedde flere alvorlige ulykker til sjøs, noe som førte til en oppsving i ulykkesstatistikken ...