• Hvilken rolle kan metaforer spille i en HMS-kulturutvikling? 

      Aanestad, Marie Forberg (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;, Master thesis, 2011)
      Sosialkonstruksjonismen vektlegger at mennesket ikke har mulighet for å erkjenne den objektivt sanne virkeligheten, og at mening derfor skapes på en aktivt handlende måte i samhandling med andre. Språket betraktes innenfor ...