• Dokumentasjonsutfordringer i oljenæringen? 

      Nilsen, Trond (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-11)
      Denne studien har som formål å forske på om dagens dokumentasjonskrav og dokumentasjonsmengde påvirker sikkerheten offshore i negativ retning. I tillegg er hensikten å kartlegge om sikkerhetskritisk dokumentasjon forsvinner ...