• Selvmord i mediene - Forskjellen på lokale og nasjonale medier 

      Akselvoll, Maria (Bachelor thesis, 2021)
      I denne bacheloroppgaven har jeg fokusert på medias omtale av selvmord. Problemstillingen min er: Hvordan omtaler lokale medier selvmord i forhold til nasjonale medier? For å finne svar på denne problemstillingen har jeg ...