• Hvorfor er det så mange skrivefeil i aviser? 

      Ingeborg Lalita Stavsøien (Bachelor thesis, 2021)
      I min oppgave har jeg sett nærmere på årsaken rund skrivefeil i aviser. Allerede før jeg samlet inn data, var jeg klar over at tidspress kunne være en fremtredende faktor. Dette fikk jeg bekreftet igjennom oppgaven. ...