• Etnisk diskriminering i ansettelsesprosesser i norsk arbeidsliv 

      Ugare Daniela (Bachelor thesis, 2021)
      I løpet av min forskning skal jeg finne svar på opplevelser av etnisk diskriminering i ansettelsesprosessen blant innvandrere. Jeg skal videre se på rettigheter i etnisk diskrimineringssaker. Samtidig skal gå inn på ...