• Luftfartsindustriens paradoks 

      Utheim, Tom Rune; Vigrestad, Rolf Tore (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
      Flyreiser er i dag en vanlig transportmåte for folk flest, og all ulykkesstatistikk viser at det aldri har vært tryggere å fly enn det er i dag. Inntjeningen til flyselskapene og luftfartsindustriens eksistens henger ...