Show simple item record

dc.contributor.authorBecker, Sissel Irene Helle
dc.date.accessioned2009-10-06T11:55:33Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184430
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen
dc.description.abstractBehovet for gransking, både i offentlig og privat regi, er et resultat av de nye risikoene vi møter i et høyteknologisk samfunn. Samtidig er det identifisert en redusert politikapasitet sett opp mot befolkningsveksten. I denne oppgaven er det valgt å se nærmere på politiets erfaring med gransking av hendelser som ofte munner ut i en politianmeldelse. Oppgaven bygger på intervjuer med politietterforskere, politijurister, en advokat, granskere i offentlige kontrollorgan og private foretak. Undersøkelser som gjøres under en gransking er ofte lik en politietterforskning, men gransking som foretas av private foretak er ikke lovregulert. Kritikere mener bruk av privat gransking svekker rettssikkerheten til de som blir gransket. Gransking som utøves både av offentlige kontrollorgan og private foretak overlapper ofte politiets etterforskning. Gransking er et vidt tema og valg av teorier synliggjør dette. Samhandlingen mellom politi og granskere er avhengig av ulike faktorer, og May-Britt Ellingsens teori om tillit er sentral i oppgaven da den belyser ulike forhold på en god måte. For å besvare problemstillingen er det valgt kvalitativt forskningsintervju som datainnsamlingsmetode. Det er gjennomført atten dybdeintervju og flertallet av disse representerer politiet. På grunn av forfatter sin inngående kjennskap til politiets arbeidsmetoder, er intervjuguidene utarbeidet med forholdsvis få spørsmål rundt noen hovedtemaer for å kunne få en mest mulig fri fortelling fra informantene. Det som er mest tydelig i funnene fra undersøkelsen, er at politiet har en svakere tillit til private granskingsrapporter enn de har til rapportene fra offentlige kontrollorgan, selv om politiet vurderer kvaliteten på granskingsrapportene, både fra de private og offentlige, som generelt sett veldig bra. Den manglende prekontraktuelle tilliten politiet har til privat gransking kan styrkes ved å foreta noen avklaringer i forbindelse med de forventningene politiet har til granskere. Det vil igjen medføre en klarere rolleforståelse. Politiets saksbehandlingstid vil også kunne reduseres uten verken å svekke kvaliteten på etterforskningen, eller at de blir styrt av granskingsrapportene.en
dc.format.extent668037 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectpolitien
dc.subjecttilliten
dc.subjectrisikoen
dc.subjectgranskingen
dc.subjectintervjuteknikken
dc.subjectetterforskningen
dc.subjectsamfunnssikkerheten
dc.titleGransking og rettssikkerheten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record