Show simple item record

dc.contributor.authorFahle, Bjørnar
dc.date.accessioned2009-10-15T08:15:52Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184444
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen er en studie av bruk av eksterne konsulenter og hvilke lederutfordringer som knytter seg til bruk av eksterne konsulenter i olje- og gassektoren. Formålet med studien er å få innsikt i og forståelse rundt et felt i en sektor som det eksisterer lite forskning om. Utgangspunktet for studien er en analyse av i hvilken grad bedrifter i oljeog gassektoren benytter seg av innleie av høyt kompetente konsulenter, hvor i bedriftene konsulentene benyttes og hvilke motiver bedriftene har for innleien av konsulentene. Videre er hovedfokuset for studien hvilke lederutfordringer som lederne i slike bedrifter opplever ved å ha innleide konsulenter. Studien har analysert to bedrifter i olje- og gassektoren for å belyse temaet i en slik kontekst. Studien er en eksplorerende studie og den metodiske tilnærmingen er av kvalitativ art, hvor empirien er basert på 11 dybdeintervjuer med ledere, konsulenter og faste ansatte i de to bedriftene. Forskningen på dette temaet i denne konteksten er i stor grad mangelfull og på bakgrunn av dette kan denne studien medvirke til å gi innsikt og forståelse rundt et tema som er lite utforsket. Forskning rundt dette temaet er viktig, og kan bidra til og utforske å skape forståelse rundt utfordringer knyttet til arbeidsrelasjoner i det postindustrielle samfunnet. Studien avdekket at begge bedriftene benyttet seg av en stor grad av eksterne konsulenter innen kjernevirksomheten, og at de viktigste motivene til dette knyttes til mangel på kompetent arbeidskraft i sektoren og bedriftenes ønske om økt fleksibilitet. Funnene viser på mange måter å kunne modifisere den tradisjonelle teorien for arbeidstilknytning, i den konteksten som denne studien tar utgangspunkt i. Studien viser også at lederne opplever flere utfordringer og implikasjoner knyttet til å ha høyt kompetente konsulenter inne i bedriftene. Disse utfordringene knytter seg særlig opp mot den avhengigheten som bedriftene opparbeider seg av konsulentene, det store antallet konsulenter som leies inn til bedriftene og den organisatoriske rettferdigheten i forhold til likebehandling - forskjellsbehandling av faste ansatte og eksterne konsulenter.en
dc.format.extent802915 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectendringsledelseen
dc.subjectolje- og gassektorenen
dc.subjecteksterne konsulenteren
dc.subjectlederutfordringeren
dc.subjectatypiske tilknytningsformer for arbeiden
dc.subjecttrepartsrelasjoneren
dc.titleBruk av eksterne konsulenter i olje- og gassektoren og lederutfordringer knyttet til detteen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [688]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record