Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStousland, Anett
dc.date.accessioned2010-11-05T15:05:42Z
dc.date.available2010-11-05T15:05:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184518
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen_US
dc.description.abstractDenne oppgaven belyser menneskers opplevde risiko forbundet med helikoptervelten, som er en av øvelsene som inngår i den grunnleggende sikkerhetsopplæringen man må ha for å reise offshore. Fagforeninger har uttalt at flere frykter helikoptervelten, og at en enten må fjerne kravet om helikoptervelten eller innføre spesialkurs før noen dør av skrekk. Oppgaven tar også for seg læring, og viktigheten av trening for å kunne respondere automatisk i en krisesituasjon. For å belyse problemstillingen; ”Hvordan påvirker kravet om helikoptervelten som inngår i det grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurset man behøver for å reise offshore den opplevde risikoen for kursdeltakerne”, er det benyttet en kvalitativ forskningsmetode. Det har blitt tatt utgangspunkt i et av Stavanger offshore tekniske skole grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs som case ved deltakende observasjon. I tillegg er det foretatt dybdeintervju med nøkkelpersoner i PTIL, OLF, Industri Energi, SAFE og Fellesforbundet. Intervjudata og tidligere undersøkelser tyder på at det er få som virkelig frykter helikoptervelten, og at faktorer som motivasjon, frivillighet, egenkontroll og erfaring, samt samfunnets håndtering av risikokilden er av betydning for opplevd risiko. Datafunn viser også at andres opplevde risiko øker dersom noen får dispensasjon fra helikoptervelten, og at trening er av stor betydning for å klare å respondere automatisk i en helikopterevakuering. Det anbefales derfor ikke dispensasjoner av helikoptervelten som er en viktig øvelse. I stedet bør man vektlegge gode informasjonsrutiner forut øvelsen, ha fokus på trygghet for kursdeltakerne fremfor effektivitet og økonomi, eller eventuelt innføre et spesialkurs for dem som frykter helikoptersimuleringen.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;
dc.subjectsamfunnssikkerheten_US
dc.subjecthelikoptersimuleringen_US
dc.subjectsikkerhetsopplæringen_US
dc.subjectrisikopersepsjon/opplevd risikoen_US
dc.subjectlæringen_US
dc.titleHelikoptervelten : en skremmende opplevelse eller en god erfaring?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.source.pagenumber142 p.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel