Show simple item record

dc.contributor.authorWarvik, Marianne
dc.date.accessioned2012-09-25T11:34:54Z
dc.date.available2012-09-25T11:34:54Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184712
dc.descriptionMaster's thesis in Change Managementno_NO
dc.description.abstractAvhandlingen tar utgangspunkt i IK-HMS forskriften krav om medvirkning og kontinuerlig forbedring og ser på effekten av dette kravet i praksis. Det blir diskutert både ufordringer og handlingsmuligheter organisasjoner og ledere har i å etablere, drifte og utvikle et system for sitt HMS arbeid som oppfyller forskriftens krav og anbefalinger om å sørge for medvirkning og kontinuerlig forbedring. Avhandlingen diskuterer gjennom det strukturelle perspektivet som ivaretar en rasjonell og strukturell styring og kontroll av organisasjonssystemer til å bli så optimal og effektiv som en organisasjon kan være. Samtidig diskuteres det gjennom den menneskelige relasjon, altså HR perspektivet, som tar utgangspunkt i mennesket, og HMS som en sosial konstruksjon hvor organisasjon tilpasser seg individet. Det klassiske synet på HMS synes å ha en misforstått oppfatning som byråkratisk og trøblete, en karakteristika forskeren ikke synes den fortjener. Forskeren påstår heller at HMS ikke er problemets kjerne. Utfordringen ligger snarere i ledelsen og organiseringen av hvordan man etablerer, integrerer og utvikler systematisk HMS arbeid i organisasjoner. Internkontrollforskriften gir oss noen enkle anbefalinger og myndighetene legger til rette for deltakelse. Men det er ingen oppskrift, snarere en anbefaling som heller ikke automatisk fører til noe form for suksess vedrørende HMS. Gevinsten kan ligge i å øke bevisstheten og ytelsen ved å anvende handlingsrommet IK-HMS åpner opp for samt å utvikle HMS kulturen som skal ”bære” systemene. Dette er forhold som kan tilskrives ledelsens mulighetsområde, noe som legger forutsetninger for både konstruksjon av strukturen, men også tilrettelegging av HR politikk og organisasjonskultur fra ikke- rasjonelle handlingsperspektiver. Dette bør tillegges muligheten organisasjonene har til å lede og utøve HMS utover myndighetskravene. Når slik kultur og infrastruktur foreligger, hvor man har fjernet begrensninger, kan ytelse fritt utfoldes og HMS fordeler kan innhøstes. Men HMS er imidlertid ikke et mål i seg selv, men mer et systematisk handlingsrasjonale i norske organisasjoner.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectkontinuerlig forbedringno_NO
dc.subjectmedvirkningno_NO
dc.subjectIK-HMSno_NO
dc.subjectlæringno_NO
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectHMSno_NO
dc.titleIk-HMS, et virksomhetsverktøy?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record