• Jakten på risiko : Vurderinger, følelser og valg hos patruljerende politi 

      Hellesø-Knutsen, Kristin (PhD thesis UiS;212, Doctoral thesis, 2013-12-06)
      Denne studien tar for seg faktorer som kan påvirke valg av selvinitierte oppdrag hos patruljerende politi. Det undersøkes om risikopersepsjon og grad av opplevd styring kan bidra til å forklare hvor viktig tjenestepersonene ...