Now showing items 67-67 of 67

    • Ytringsfridom og hat 

      Tuastad, Svein (Journal article, 2012-02)
      I motsetnad til det Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen hevdar i Nytt Norsk Tidsskrift (4/2011), lir vår reguleing av ytringsfridomen av eit liberalt underskot.1 Ytringsfrihetskommisjonens førearbeid viser at ...