• Arbeidsmarkedstiltak som læringsarena: Nav-veiledere og unge arbeidsledige om 'læring i tiltak'. 

   Olsen, Gurli; Ellingsen, Ingunn Tollisen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Arbeidsmarkedstiltak har som mål å styrke tiltaksdeltakeres muligheter for inntektsgivende arbeid. I artikkelen retter vi søkelys på hvordan veiledere og unge arbeidsledige med nedsatt arbeidsevne (18-29 år) samtaler om ...
  • Sosialarbeidarar og skjøn - fagleg fridom i yrkesutøvinga? 

   Djupvik, Alf Roger; Eikås, Magne; Tuastad, Svein Erik (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Dei siste årtia har det pågått ein debatt om skjønsutøvinga sine vilkår innan sosialt arbeid under New Public Management. New Public Management har vore kjenneteikna av at styresmaktene ønskjer å effektivisere tenesteproduksjonen ...