• "Du vet de tenker jeg bare er en stor afrikansk mann, ikke pappa" 

      Ayan, Handulle (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2013;, Master thesis, 2013-06-18)
      Denne masteroppgaven handler om barnevernet og minoritetsfamilier. Bakgrunn for valg av oppgaven var et ønske om å få innsikt i interaksjonen mellom barnevernet og familier med innvandrerbakgrunn. Hensikten med oppgaven ...