• Løvetannkvinner 

      Bjerkan, Kristina Kristinsdottir (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2016;, Master thesis, 2016-11-10)
      Kvinner og utdannelse i India er et viktig tema da landet i stor grad har tradisjonelle og tydelige kjønnsroller der menn skal skoleres og forsørge familien mens kvinner skal passe barn, eldre og hjem. Som vi skal se fra ...