• Omsorg, en nødvendig risiko i sosialt arbeid? 

      Tobiassen, Kristin (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2020;, Master thesis, 2020-06-02)
      Denne oppgaven tar for seg et komplekst og sentralt tema i sosialt arbeid. Oppgaven problematiserer omsorgsbegrepet, ved å se på grenseovergangen mellom omsorg og overomsorg. I den forbindelse er maktmisbruk sentralt. ...