• Barn som vitne til vold, liten kropp - for stor erfaring 

      Denstad, Hedda Skogshagen (Bachelor thesis, 2021)
      Når barn opplever å være vitne til vold i nære relasjoner, medfører dette de samme skadevirkningene som å bli direkte utsatt for vold. Barn som vitne til vold er et relativt nytt kunnskapsfelt med behov for videre forskning. ...