• Politiets sikkerhetskultur med fokus på avviksrapportering. 

      Emberland-Holm, Elisabeth (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2015-06-12)
      Norsk politi nyter høy tillit blant befolkningen. Likevel blir politiet utsatt for kritikk på flere områder. 22. juli-kommisjonen kritiserer politiet blant annet for politiledelsens manglende evne og vilje til raskt og ...