• Viktigheten av å ha åpne ungdomsklubber for dagens unge 

      Ensrud, Emma Jeanette (Bachelor thesis, 2021)
      Studien har som formål å undersøke hvilke grunnleggende behov ungdomsklubben kan bidra med å dekke, samt finne ut hvor viktig ungdomsklubben er i dagens samfunn med et fokus på Covid-19 pandemien. Kvalitativ litteraturstudie ...