• Sosialmottakeres i møte med NAVs Digisos 

      Golzari, Sara (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2019;, Master thesis, 2019-06-03)
      Temaet for denne oppgaven er tillit blant dem som søker sosialøkonomisk hjelp gjennom den digitale kanalen Digisos i NAV. Studien har tatt utgangspunkt i en kvalitativ undersøkelse for å finne fram hva som hemmer eller ...