• Konsekvenser av uheldige barndomsopplevelser 

      Hansebråten, Malin (Bachelor thesis, 2021)
      Denne litteraturgjennomgangen redegjør for uheldige barndomsopplevelser og konsekvenser av dette på lang sikt. Det er årlig om lag 1 million barn som opplever uheldige barndomsopplevelser, og det er ulike lover og regler ...