• Suksesshistorier om oppfølging etter institusjonsopphold 

      Hauge, Lina Ryder (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2019;, Master thesis, 2019-06-03)
      Denne oppgaven har undersøkt ungdommers opplevelser knyttet til oppfølging etter utflytting fra et kollektiv. Det er sosialfaglig relevant å ha kunnskap om ettervern generelt da dette er et barnevernfaglig mandat. Det er ...