• Inkluderingsprosessen på skoler 

   Urdal, Gry Anita (Master thesis, 2020)
   Tema for denne studien er inkludering av elever med spesielle opplæringsbehov i skolesammenheng. Skolen er en viktig arena for barn og ungdom, og inkludering er et sentralt prinsipp i skolen. Hensikten med studien er å ...
  • The New World of Fatherhood : Perceptions and experiences of Nepalese fathers living in Norway 

   Ghimire, Prizma (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2019;, Master thesis, 2019-06-03)
   Title: The New World of Fatherhood: Fathering practices of Nepalese immigrant fathers living in Norway. Author: Prizma Ghimire Supervisor: Dr. Jan Otto Jacobsen Keywords: fatherhood, fathering practices, paternal ...