• Å ivareta barn og unge sin mentale helse under pandemien 

      Jakobsen, Christina Bjørnsen (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven tar for seg problemstillingen: hvordan kan Covid-19 påvirke barn og unges psykiske helse? Hvordan kan ulike fritidsaktiviteter gjøre hverdagen enklere for disse barn og unge? På grunn av pandemien er det ...