• Gaming som verktøy for økt sosialt nettverk i og utenfor skolen 

      Ole Kristian Hogganvik Meling (Bachelor thesis, 2021)
      Gaming blir mer og mer vanlig blant barn og unge. Kan gaming brukes i arbeid med barn og unge? Gaming har blitt en sosialiserings arena. E-sport klubb er en ny arena som har oppstått. Oppgaven undersøker potensiale til ...