• BBABAC Bacheloroppgave med forskningsmetode 

      Johannessen, Emma Landa (Bachelor thesis, 2021)
      Problemstillingen i oppgaven er: Hvordan kan miljøterapeutrollen i stavangerskolen bidra til å styrke elevenes livsmestring? Hovedhypotesen min er at de forskjellige informantene ser på miljøterapeuter som en særlig ressurs ...