• Lokal snøskredvarsling og vurdering av treffsannsynlighet 

      Kristensen, Krister (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2016-01)
      Oppgaven er relatert til snøskredvarsling med fokus på sannsynlighetsanslag for at snøskred skal treffe utsatte objekt som bygninger, transportårer eller annen infrastruktur. I dag gis de fleste varsel i form av kvalitative ...