• Veiledning og kompetanse i sosialfaglig arbeid 

      Malin, Winum (Master thesis, 2014-05-02)
      Studenter av sosialfag forberedes til arbeidslivet gjennom utdanning. Befring-utvalget (NOU 2009: 8) påpeker mangler ved barnevernspedagog- og sosionomutdanninger og påpeker behov for bedre kompetanse i begge utdanningene. ...