• Hvordan påvirker vold i nære relasjoner barns utvikling? 

      Mballow, Celine (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven får man lese om vold i nære relasjoner og hvordan det påvirker barns utvikling. Det fokuseres mest på det fysiske aspektet av volden, men man får også et innblikk i hvordan det er å erfare (være vitne til) ...