• Noen sosial-psykologiske konsekvenser av ulikhet og dårlige levekår 

      Pettersen, Martine (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2019;, Master thesis, 2019-06-20)
      Studiens tema er ulikhet og dårlige levekår. Problemstillingen min handler om å fremme noen sosial-psykologiske konsekvenser av ulikhet og dårlige levekår. Mitt hovedbidrag i denne studien er å se ulikhet og ulik fordeling ...