• Åndelige behov, et minefelt i sosialt arbeid? 

      Minge, Ingrid Giske (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven forsøker å svare på problemstillingen "Hvordan opplever sosionomer sin kompetanse og trygghet til å møte åndelige behov hos voksne brukere med psykiske lidelser?". Anvendt forskningsmetode er kvalitativt ...